در حال بارگیری پلیر . . .

اگر شهدای مدافع حرم نبودند

حضرت آیت الله خامنه ای:«ارزش شهدای ما هم باید معلوم باشد. شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنه گرِ خبیثِ دشمنِ اهل بیت و دشمن مردم شیعه، در شهرهای ایران میجنگیدیم. در برنامه های دشمن بود دیگر؛ در عراق که بودند، اینها در یک منطقه ای بودند و سعی میکردند خودشان را بکشانند به سمت منطقه ی مرزی با جمهوری اسلامی؛ و خودشان را برسانند ...

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :