در حال بارگیری پلیر . . .

کشتی کج و زدن فینیشر در خیابان

اجرا کردن فینیشرهای کشتی کج در مکانهای عمومی ( لطفا این کارها رو در منزل انجام ندهید )

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :