در حال بارگیری پلیر . . .

دانلود واژه های تشنه

سوگواره داستان نویسی عاشورایی #واژه مجموعهٔ حروفی که یک واحد را تشکیل دهند، «#واژه» یا «کلمه» نام دارند. در دستور زبان فارسی، معمولاً کلمه را به نُه بخش تقسیم می‌کنند: اسم، صفت، عدد، کنایه، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، صوت. «#واژه» کوچک‌ترین شکل معنادار از حروف است، اگر بتواند به‌تنهایی به‌کار رود. برای نمونه، «-انه» در #واژه‌هایی مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، دارای معنی ویژهٔ خود است، ولی از آنجا که نمی‌توان آن را به‌تنهایی به‌کار برد، #واژه نامیده نمی‌شود. بسیاری از #واژه‌ها به بخش‌های کوچک‌تری بخش‌پذیرند که به آن‌ها تکواژ گفته می‌شود. تکواژ کوچکترین بخش کلمه است که در بسیاری از موارد یک کلمهٔ مستقل محسوب شده و در برخی موارد نیز کلمه به حساب نمی‌آید. اگر در حال تشنگی چیزی برای نوشیدن نداشته باشیم، تشنگی چنان بر ما فشار می‌آورد که جز آن به هیچ چیز دیگر نمی اندیشیم. همهٔ ما روزی طعم تشنگی را چشیده ایم، ولی سرانجام خوشیختانه آبی پیدا کرده و خود را از چنگ آن رها ساخته ایم. هر گاه انسانی چند روز پی در پی #تشنه بماند بیشک جان خود را از دست خواهد داد.بدن به ذخیرهٔ آب بسیار نیازمند است.چه حدود 50 تا 60 درصد از بدن ما را آب تشکیل داده است. بزرگسالان روزانه حدود 75% لیتر از آب بدن خود را به صورت عرق از دست می‌دهند.هنگام دفع موادّ زائد نیز حدود یک لیتر آب از بدنشان خارج می‌شود. از سوی دیگر، ما چه آب بنوشیم چه ننوشیم، از راه‌های گوناگونی آب وارد بدنمان می‌شود.مثلاً غذایی که روزانه صرف می کنیم حدود 25% لیتر آب وارد بدن ما می کند.ولی این هرگز جبران آبهای دفع شده را نکرده و نه مقدار آبی که برای ما لازمست، در بدن نگاه می‌دارد. تشنگی علامتی است که به انسان هشدار می‌دهد، تا به رفع نیاز خود و گرفتن آب لازم بپردازد. خشکی دهان یا گلو بر خلاف پندار مردم، دلیل تشنگی نیست.این خشکی ممکن است بعللی مانند عصبانیّت، فعالیّت زیاد یا کندی ترشّح آب دهان، بروز کند.خشکی دهان را می‌توان با مقداری آب لیمو برطرف کرد. ولی اگر براستی #تشنه باشیم اینکار هرگز علاج تشنگی ما را نخواهد کرد. نقطه‌ای در مغز وجود دارد که به نام مرکز تشنگی خوانده می‌شود. این مرکز مسؤول کنترل نمک خون می‌باشد.هنگامی که تغییری در آن رخ دهد،مرکز تشنگی به قسمت پشت گلو، آگاهی می‌دهد.این خبر دوباره به مغز بازگشته و از همبستگی این ارتباطات حالتی به ما دست میدهد که می گوییم #تشنه هستیم.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :