در حال بارگیری پلیر . . .

کلسترول چیست؟

کلسترول چیست؟ در کدام بخش های بدن قرار دارد و به چه شکلی است؟ کلسترول چگونه و از طریق چه منبعی وارد بدن شده و به چه صورتی جذب می شود، تفاوت کلسترول خوب و بد در چیست؟ جواب تمام این سوالات در این ویدئو آورده شده است.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :