در حال بارگیری پلیر . . .

پیدا شدن موجودی عجیب در سواحل فیلیپین!!

موجودی عجیب با بدنی پوشیده از موهای سفیدرنگ در سواحل فیلیپین کشف شد!!! متخصصان از بدن این موجود عجیب نمونه برداری کردند ...

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :