در حال بارگیری پلیر . . .

نروژ جایی که طبیعت در آن معنا پیدا میکند

نروژ کشوری کوهستانی است ودارای هوای بسیار سردی است. قسمت عمده ای از اراضی نروژ حتی در منطقه کوهستانی پوشیده از جنگل است. چوب این جنگلها منبع درآمد خوبی برای کشور نروژ به شمار می آید. مدار شمالگان از نواحی شمالی این کشور عبور می کند. قسمتی از مرزهای نروژ و فنلاند را رود «تانا» تشکیل داده است.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :