در حال بارگیری پلیر . . .

نسل جدید انار در اراضی اشغالی فلسطین - فیلم

کشاورز اسرائیلی «یرمیاهو زمیری» گونه نوینی از انار به بار آورده که از دیگر ارقام معروف این میوه شیرین تر است. دانه های این رقم انار نرم و شیرین می باشند و دیگر آن تلخی آخر دانه های میوه را هنگام خوردن انار احساس نخواهید کرد. نام این انار «یین» (شراب) است که از حروف اول اسامی نوه های این کشاورز ترکیب شده. وی این رقم انار را به صورت رسمی ثبت اختراع نموده.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :