در حال بارگیری پلیر . . .

گاوی که بعد از بریدن گردنش باز بلند میشود..(سبحان الله)

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :