در حال بارگیری پلیر . . .

شهر تروگیر - کشور کرواسی - فیلم

شهر تروگیر در جنوب کشور کرواسی در ایالت اسپلیت-دالماتیا در کنار دریای آدریاتیک واقع شده است .

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :