در حال بارگیری پلیر . . .

پُر کردن چاه های غیر مجاز در حاشیه بختگان-استهبان (2) - فیلم

تعداد 10 حلقه چاه عمیق در استهبان-حاشیه بختگان- که اخیرا حفر و یا در حال حفاری بودند با حضور دادستان محترم و فرمانده محترم نیروی انتظامی و اداره منابع اب شهرستان استهبان در تاریخ 26 مرداد 95 پر و مسلوب المنعه گردید. این چاهها بصورت غیر مجاز در اراضی حاشیه دریاچه بختگاه حفر شده بودند.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :