در حال بارگیری پلیر . . .

مستند آمریکایی دریاچه ارومیه Flamingos Return to Urmia - فیلم

Telegram.me/tabrizlinks مستند آمریکا «دنیای وحشی» دکتر مارلین پرکینز که درباره جانوران کشوری و منطقه تهیه میکرد http://tabrizlinks.mihanblog.com این فیلم «بازگشت فلامینگو ها به دریاچه اورمیه» است و اواسط دهه 1970 تولید شد Lake Urmia situated between East Azerbaijan and West Azerbaijan provinces in Iran. It is the largest lake in the Middle East and THE SECOND LARGEST salt water lake in the world

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :