در حال بارگیری پلیر . . .

تصاویر هوایی بی نظیر از شهر سیس با کیفیت HD - فیلم

این فیلم نمایی هوایی از طبیعت شهر سیس را به تصویر می کشد که برای اولین بار با دستگاه هلی کم فیلمبرداری شده . زمان تصویربرداری جمعه 28آبانماه 1395 تصاویر هوایی:میرنقی عافیت با حمایت شهردار محترم جناب آقای ناصری پشتیبانی فنی و سایبری و انتشار:سعید جنگجوی سیس تهیه و تدوین این اثر:نصرت سامعی سیس

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :