در حال بارگیری پلیر . . .

جابجایی درختان،نه کندن آنها - فیلم

با این وسیله میشه درختان و جابجا کرد جای اینکه آنها بکنیم...

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :