در حال بارگیری پلیر . . .

پاییز در جاده اسالم به خلخال - فیلم

جاده زیبای اسالم به خلخال ، یکی از راه های ارتباطی گیلان به اردبیل در فصل پاییز به روایت دوربین مهرداد احمدی، عکاس پایگاه خبری و تحلیلی گیل نگاه http://gilnegah.ir/

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :