در حال بارگیری پلیر . . .

فیلمی کوتاه از بلندترین آبشار معلق دره نوردی ایران - فیلم

تیم دره نوردی باشگاه آفاق استان گلستان از ثبت بلندترین آبشار معلق دره نوردی ایران با نام "اوشرشره" خبر داد . این آبشار با ارتفاع 117متر بلند ترین آبشار ایران است که در منطقه شفیع آباد استان گلستان قرار دارد . فیلم مربوط به فصل پرآب می باشد. منبع فیلم : کانال تلگرام دره ها و دره نوردی ایران ( IranCanyon)- احمد غفاری

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :