در حال بارگیری پلیر . . .

مستندی درباره قهوه - فیلم

در این فیلم سرگذشت قهوه از مزرعه تا فنجان به تصویر کشیده شده است. این که قهوه موج سوم از کجا آمده، زندگی کارگران قهوه چطور می گذرد و مزارع قهوه در فاصله ی بین دو مدار جدی و راس السرطان چگونه گسترده شده اند. در این مستند تصاویری بدیع از کشت قهوه در کشورهایی چون هندوراس و رواندا می بینیم و با کشاورزان قهوه ای روبه رو می شویم که برای اولین بار لب به قهوه می زنند.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :