در حال بارگیری پلیر . . .

جزیره سان بلاس - کشور پاناما - فیلم

جزیره سان بلاس یکی از جزایر دور از سواحل کشور پاناما ولی تحت سلطه کشور پاناما می باشد . مردمان این جزیره به مردمان کنا معروفتند .

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :