در حال بارگیری پلیر . . .

نگاه توماس فریدمن به نقش خشک سالی در بحران سوریه - فیلم

توماس فریدمن، نویسنده معروف نیویورک تایمز به خشک سالی و مهاجرت اجباری مردم منطقه بین النحرین سوریه، به غرب این کشور و پیوستن بسیاری از کشاورزان و دامداران مهاجر به مخالفان بشار اسد می پردازد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :