در حال بارگیری پلیر . . .

افزایش آب رودخانه زاینده رود از پل زمانخان به اصفهان - فیلم

آب رودخانه زاینده رود از مسیر پل زمانخان سامان جهت کشت بهاره به استان اصفهان رسید.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :