در حال بارگیری پلیر . . .

بازگرداندن امید به آستانه انقراض یوز پلنگ ایرانی - فیلم

مرتضی اسلامی، مدیر عامل انجمن یوزپلنگ آسیایی در TEDx در اصفهان از داستان شکل گیری این انجمن می گوید. آسیب شناسی این داستان است که می تواند الگویی برای دیگر سازمان های مردم نهاد باشد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :