در حال بارگیری پلیر . . .

بادام کاری دیم در شهرستان چادگان روستای علی عرب - فیلم

طرح بادام کاری دیم در شهرستان چادگان. روستای علی عرب در سطح 80هکتار.زمان اجرای طرح سال 1380توسط اداره آبخیزداری و همکاری ومشارکت مردمی

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :