در حال بارگیری پلیر . . .

درخت بلوط یوول - فیلم

درخت بلوط منطقه کردستان به نام محلی یوول و نام علمی : Quercus libani

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :