در حال بارگیری پلیر . . .

جزایر راجا آمپات - کشور اندونزی - فیلم

جزیره راجا آمپات در غرب استان پاپوآی غربی و در موقعیت شمال غربی جزیره گینه نو در کشور اندونزی قرار دارد . این جزیره را بیش از 1500 جزیره کوچک تشکیل داده اند که مساحت آن 40000 کیلومترمربع می باشد . نام محلی جزیره راجا آمپات ، چهار پادشاهان می باشد .

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :