در حال بارگیری پلیر . . .

سرریز شدن سد داریان شهرستان پاوه - فیلم

سد دارریان یکی از بزرگترین سدهای خاکی کشور است در شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه قرار دارد. آبگیری سد داریان از پاییز سال گذشته آغاز شد که بنا به گفته مسئولان محلی امکان ذخیره حجمی بیش از 300 میلیون مترمکعب آب را دارد. / فیلم ارسالی: شکیبا فرهادی

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :