در حال بارگیری پلیر . . .

تایم لپس حرکت ابرها در مسیر جاده پونل به خلخال و درفک - فیلم

ویدئوی تایم لپس حرکت ابرها در ارتفاعات اسالم به خلخال مسیر جاده پونل و کوه درفک

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :