در حال بارگیری پلیر . . .

سونامی وحشتناک - فیلم

کلمه سونامی (tsunami) از کلمات ژاپنی tsu (بندر) و nami (امواج) تشکیل شده است. سونامی موج یا رشته ای از امواج است که در اقیانوس به دنبال زلزله های دریایی بوجود می آید. این امواج ممکن است صدها کیلومتر پهنا داشته باشد و هنگام رسیدن به ساحل به ارتفاع آن به 10.5 برسد.این "دیوارهای آب" با سرعتی تندتر از یک هواپیمای جت پهنه اقیانوس را می پبمایند،به ساحل کوبیده می شوند و تخریب وسیعی را باعث می شوند

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :