در حال بارگیری پلیر . . .

ارتباط از طریق ذهن با انواع حیوانات - فیلم

تیپی دختری که با انواع حیوانات ارتباط ذهنی دارد : تیپی دختر آلن دگر و سیلوی رابرت دو فیلمساز حیات وحش فرانسوی از زمان کودکی در نامبیای آفریقا در بین حیوانات و قبایل بومی این مناطق رشد کرد . و به طرز شگفت آوری قادر به ارتباط ذهنی با انواع حیوانات وحشیی نظیر مار و پلنگ و قورباغه ی سمی و ... شد . او همچنین به مردم قبایل کالاهاری نزدیک شد و زبان مادری آنها و اسرار ریشه های درمانی و.. را فرا گرفت .

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :