در حال بارگیری پلیر . . .

«ابی عبدالله»ویژه اربعین بانوای زیبای سید بنی فاطمه - فیلم

ابی عبد الله وای..با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و اه راه افتادم..ازهیئتمون با این نوحه تا خونه شاه راه افتادم..ارباب ادخلوها بسلام امنین..ارباب بطلب جان یل ام البنین..ارباب برسم پای پیاده اربعین..سیدنا الغریب سید المظلوم سید العطشان ابی عبد الله..ابی عبد الله وای..مداحی فوق العاده بنی فاطمه-مداحی شور-هیئت دل سوختگان-نوحه خوانی بسیار زیبا

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :