در حال بارگیری پلیر . . .

شهر لیون - کشور فرانسه - فیلم

شهر لیون در شرق کشور فرانسه و در ایالت رون آلپ در کرانه رود رون واقع شده است. این شهر که دارای 47.95کیلومترمربع مساحت می باشد پس از شهرهای پاریس و مارسی سومین شهر بزرگ کشور فرانسه محسوب می شود. شهر لیون پایتخت ابریشم جهان می باشد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :