در حال بارگیری پلیر . . .

شکارچیان قشقایی- ایجه داغلار - فیلم

مجموعه ی خیلی کوچیکی از شکار های من و شوهر عمم و عموهامه.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :