در حال بارگیری پلیر . . .

تولد هشت پا - فیلم

وقتی که هنگام زایمان می رسد هشت پای مادی تخم ها را از دستگاه تناسلی خود با استفاده از یک مکنده تا نزدیکی دهان خود می برد و آنها را با بزاق خود با رشته های نازکی به هم متصل می کند.در سه هفته اول هشت پا 57000 تخم می گذارد.در زمان زایمان یک هشت پا می تواند تا 200000 تخم تولید کند.تا شش و نیم ماه هشت پا از تخم ها در برابر شکارچیان محافظت می کندتخم های هشت پا اندازه ای حدود 10 میلی لیتر دارند و به صورت

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :