در حال بارگیری پلیر . . .

شفق های قطبی، هدیه فصل پاییز به فنلاند - فیلم

وقوع شفق های قطبی یا شفق های شمالی به سختی قابل پیش بینی هستند اما ساكنان منطقه لاپلند واقع در شمال فنلاند به تازگی شاهد نمایش زیبایی از این پدیده طبیعی در آسمان محل زندگی خود بوده اند.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :