در حال بارگیری پلیر . . .

ثبت عجیب ترین شکار توسط دوربین یک ماهیگیر - فیلم

شکار در طبیعت جزئی از چرخه زندگی حیوانات در حیاط وحش است و بارها نحوه شکار کردن حیوانات مختلف را دیده ایم. اما این بار در دریاچه ای واقع در غرب ویرجینیا شاهد شکارچی و شکار عجیب و غریبی هستیم. این فیلم توسط ماهیگیری که در همان حوالی مشغول ماهیگیری بوده به ثبت رسیده است. در این فیلم گربه ماهی غول پیکر، دهان شکاری به بزرگی جثه خود را بلعیده و در زیر آب خفه می کند.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :