در حال بارگیری پلیر . . .

کاکایی های شهر باران - فیلم

کاکایی ها این پرندگان سیاه و سفید قشنگ، نماد زیبایی از شهر زیبای ما هستند, میهمانان سبکبال و دوست داشتنی اسکله و بلوار و موج شکن، تماشای زیبایی شان چشم هر بیننده ای را می نوازد…

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :