در حال بارگیری پلیر . . .

چطور می توانید یک دایناسور پیدا کنید؟ - سخنرانی تد TED - فیلم

چه اتفاقی می افتد وقتی یک دایناسور را کشف می کنید؟ دیرینه شناس کنت لاکوارا Kenneth Lacovarتجربه خود از کشف دردناتوس را شرح می دهد - یک دایناسور گیاهخوار ۷۷ میلیون ساله که هم وزن یک ساختمان دو طبقه و هم اندازه یک هواپیمای بزرگ است - و توضیح می دهد که به شکل حیرت آوری نامحتمل است که یک پستاندار کوچک که در دنیای دایناسورها زندگی می کند بتواند به چنان موجودات حساسی بدل شود که وجود آنها را درک می کنند.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :