در حال بارگیری پلیر . . .

پل کاکارضا خرم آباد - فیلم

پل کاکارضا خرم آباد ، روى رودخانه اى که از مرکز کلخوران مى گذرد واقع شده و داراى سه دهانه با پایه هاى سنگى و تاق و دیواره آجرى است. در بعضى قسمت هاى آن از سنگ قبرهاى قدیمى استفاده شده است .

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :