در حال بارگیری پلیر . . .

روستای خانگاه - فیلم

روستای توریستی خانگاه یکی از جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه در شهرستان پاوه میباشد پایون فیلم اولین تصاویر هوایی را از این روستای زیبا به ثبت رسانده است

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :