در حال بارگیری پلیر . . .

آبیاری درختان به شیوه زیر سطحی - فیلم

آبیاری درختان در شیب کوه ماکو در این روش مصرف آب بسیار کم میشود تا 90% کاهش و همچنین کودهای حیوانی رو راحت به محدوده ریشه میرسانند این فیلم از کانال درخت کاران ماکو برداشت شده است https://telegram.me/Derakhtkaran_Maku

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :