در حال بارگیری پلیر . . .

حفظ و بقا در طبیعت - ساخت دام برای شکار ماهی - فیلم

حفظ و بقا در طبیعت - ساخت دام برای شکار ماهی با ابزار اولیه و لوازم موجود در طبیعت میتوان یک دام و تله مخصوص شکار صید ماهی ساخت

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :