در حال بارگیری پلیر . . .

منظره زیبای قله دماوند - فیلم

قله دماوند به ارتفاع 5610 متری بلند ترین کوه ایران است. دماوند یکی از بند ترین قلل آتشفشانی دنیا می باشد. مردم ما از دیر باز برای دماوند قصه ها و افسانه های زیادی نگاشته اند و از این جهت این کوه در حافظه تاریخی مردم ایران همواره جایگاه ویژه ای داشته است. با سلوچ همراه باشید.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :