در حال بارگیری پلیر . . .

غار سنگ شکنان جهرم - فیلم

اگرچه تاریخ روشن و دقیقی ندارد، اما به اعتقاد بیشتر باستان شناسان، یکی از غارهای طبیعی و دستکن این شهر است که در دوران صفویان تراشیده شده است. غاری که در جنوب غربی جهرم قرار گرفته و سال ها وسیله امرار معاش مردم این منطقه بوده است.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :