در حال بارگیری پلیر . . .

ابشار وارک ( ابشار دوم وارک ) خرم اباد لرستان - فیلم

ابشار وارک یکی از زیباترین ابشارهای لرستان سرزمین ابشارهاست که بصورت پلکانی هست ابشار از سه ابشار فوق العاده زیبا تشکیل شده

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :