در حال بارگیری پلیر . . .

آبشارکریز - فیلم

درفاصله 15کیلومتری روستای طرق "کوهسرخ کاشمر"آبشارزیبای روستای کریز واقع شده است که بسیارزیباست !

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :