در حال بارگیری پلیر . . .

ماهی گیری با نیزه بدون اکسیژن در اقیانوس - فیلم

مردی بدون اکسیژن و با نیزه در زیر آب ماهی گیری می کند. حتما ببینید

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :