در حال بارگیری پلیر . . .

مستند ابرکوه قسمت اول - فیلم

شهرستان اَبَرکوه یکی از شهرستانهای استان یزد در مرکز ایران است. شهر ابرکوه مرکز این شهرستان است. ابرکوه در غرب استان یزد در ۳۰ کیلومتری مرز آن با استان فارس و شهر سورمق شهرستان آباده قرار دارد. کاری از : " محسن غلام زاده"

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :