در حال بارگیری پلیر . . .

چند تایم لپس (Time lapse) زیبا - فیلم

تصویربرداری گاه گذر و یا گاه گشتی و یا زمان گریز (Time lapse photography) شیوه ای است که در آن فرکانس ضبط فریم ها در یک سکانس، کمتر از فرکانس مشاهده آنها در همان سکانس است. زمانی که نتیجه کار با سرعت عادی پخش می شود، به نظر می رسد که زمان با سرعت بیشتری می گذرد. در این ویدئو تعدادی نمونه ی زیبا از این نوع تصویربرداری را ببینید.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :