در حال بارگیری پلیر . . .

چاله سحرآمیز در دریاچه اورگان - فیلم

دریاچه اورگان هرسال خشک می شود. علت این امر چاله ایست که به زیرزمین باز می شود. این چاله هرسال موجب خشک شدن آب دریاچه اورگان می شود، اما باز هم جریان های آبی کوچک آن را پر می کنند. در این ویدئو میبینید که آب چگون با فشار وارد این چاله می شود

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :