در حال بارگیری پلیر . . .

دریاچه نمک سیرجان (کفه نمک) - فیلم

در دل سیرجان دشتی شگفت انگیز وجود دارد که در ایامی از سال به دریاچه ای چشم نواز و در ایامی دیگر به شوره زاری بزرگ تبدیل می شود و دوگانه ای بی نظیر را در این پهنه رقم می زند. کفه نمک سیرجان یکی از زیبایی های بی نظیر طبیعت این منطقه محسوب می شود که بین سیرجان و شیراز واقع شده است و یکی از بدیع ترین مناظر طبیعی کشور را به وجود آورده است که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. www.sirna.ir

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :