در حال بارگیری پلیر . . .

ابشار چم چید یا بیشه گرمه ؛ شهرستان دورود استان لرستان - فیلم

ابشار چم چید یا بیشه گرمه یکی از زیباترین ابشارهای شهرستان دورود دراستان لرستان واقع شده که بخاطر نزدیکی با ابشار بیشه کمتر معرفی شده و به ان پراخته شده این ابشار شامل چند ابشار پلکانی هست با درختهای سرسبز انجیر وحشی که حال و هوایی خاصی رو به این دره دادن

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :