در حال بارگیری پلیر . . .

جنگل پسته خواجه سرخس ResaneSabz.ir - فیلم

این فیلم مستندِ کوتاه، گزارشی است از فعالیت های شرکت صدف راه ابریشم در زمینه بهره برداری از جنگل پسته خواجه. این جنگل در اطراف شهرستان سرخسِ خراسان رضوی واقع شده و محصول آن پستۀ کوهی (بنه) از ارزش اقتصادی قابل اعتنایی برخوردار است. ارتباط با ما: www.ResaneSabz.ir و کانال تلگرامی: ResaneSabz@

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :